Zpět
28.09.2022, Bc. Petra Kubošková

Výuka jazyků hrou

Na pondělní dopoledne jsme si pro všechny žáky druhého stupně připravili výuku jazyků netradičně. Byl totiž Evropský den jazyků. Na deseti stanovištích plnily děti ve skupinkách rozličné úkoly, při kterých uplatňovaly své znalosti z výuky angličtiny,němčiny a ruštiny. Všichni se moc snažili a za snahu si odnesli sladkou odměnu.

L.Dohnalová, H.Gultová, S.Chačatrjan14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.