Zpět
24.03.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Členové žákovského parlamentu

Žákovský parlament se pravidelně schází s ředitelem školy. Jsou zde zastoupeni žáci 3. - 9. tříd. Každá třída má své dva zástupce, kteří byli zvoleni ve volbách jednotlivých tříd. Ti svou třídu reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu.

Žáci zde mohou možnost tlumočit vedení školy své nápady, myšlenky a připomínky k dění na škole. Mají tak možnost se aktivně zapojit do provozu školy. S jednáním žákovského parlamentu následně seznamují ostatní žáky ve třídě.

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Marie Sobotková

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

4.C

5.A

5.B

5.C

5.D

6.A

6.B

6.C

6.D

7.A

7.B

7.C

7.D

8.A

8.B

8.C

9.A

9.B

9.C

9.D

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.