Zpět
13.10.2022, Bc. Petra Kubošková

ZÁŘÍ V PT

Seznamujeme se s novým prostředím naší přípravné třídy, s prostorami školní budovy a se školním hřištěm s prolézačkami.

Hrajeme i různé hry na seznámení se mezi sebou, začínáme se pomalu učit, jak jinak nežli hrou a troufám si napsat, že se u nás dětičkám moc líbí.

Manker Petra14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.