Zpět
13.12.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Říjen v PT (2.část)

A ještě něco málo z říjnových aktivit. Děti se učí převážně pomocí didaktických pomůcek a občas zařadíme i nějaké cvičení z pracovního sešitu. Vše si vysvětlujeme a názorně ukazujeme pomocí demonstrativních obrázků a již zmíněných didaktických pomůcek. Díky těmto pomůckám děti všemu lépe rozumí a chápají.

Petra Manker14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.