Zpět
29.09.2020, Mgr. Petra Haubnerová

Nová přípravná třída

1. září se na naší škole nově otevřela přípravná třída. Třída disponuje interaktivní tabulí, která bude sloužit dětem především k hravé formě výuky. Nechybí tu ale ani hračky nebo koberec.
Michaela Schlegelová, DiS.


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.