Zpět
12.12.2022, Bc. Petra Kubošková

Navštívil nás Svatý Martin

Martin neměl u sebe nic (žádné jídlo, vodu, ani peníze). Měl však svůj červený rytířský plášť, neváhal ani minutu, seskočil ze svého bílého koně, vytasil meč a svůj rytířský plášť přesekl na dvě poloviny. Jednu daroval žebrákovi. Tímto činem se stal ochráncem chudých. A my jsme si jeho čin s dětmi připomněli.

Petra Manker14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.