Zpět
23.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Má vysněná třída

Ve středu 23. 9. 2020 k nám do přípravné třídy zavítala vrána. Děti popisovaly, co u nás ve třídě mohla vidět. Následně utvořily skupinky a svou vysněnou třídu postavily z kostek. Učily se tak spolupracovat a rozvíjely svou fantazii. Byly moc šikovné.

Michaela Schlegelová, DiS.14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.