Zpět
03.06.2024, Bc. Petra Kubošková

CHEMSHOW

V pondělí 27.05. 2024 jsme se zúčastnili akce Chemshow, která se konala v radničním parku. Bylo nám předvedeno množství zajímavých pokusů.

Viděli jsme, že chemie je vlastně velmi atraktivní obor. 

8.A + Mgr. Klára Podrázká14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.