Zpět
18.12.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Dílny Velebudice

Dne 17. 12. 2019 jsme byli na projektu dílny Velebudice, kde jsme si vyzkoušeli, jak pracovat se sádrokartonem. Výsledkem byla pyramida, kterou si na jaře půjdeme natřít, a poté budeme moci odnést domů. 

Ing. Ilona Vomáčková 14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.