Zpět
12.11.2019, Mgr. Petra Haubnerová

Dílny na průmyslové škole

V měsíci říjnu třídy sedmých ročníků navštívily dílny na průmyslové škole, kde jim pan učitel na odborné předměty ukázal, jak si vyrobit svícen ze dvou kousků železných plátů. Žáci si po ukázce sami takové svícny vyrobili.

Ing. Ilona Vomáčková


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.