Zpět
19.11.2023, Bc. Petra Kubošková

Prezentace IT oboru

První listopadovou hodinu profesní kariéry nás navštívil pan Ondřej Douša z projektu Den pro školu. Byl zástupcem IT oboru, který nám také představil. V jedné hodině nám vyprávěl o své cestě k IT oboru, upozornil na úskalí, která nás mohou potkat. V krátké prezentaci jsme měli možnost vidět IT obor v praxi. Fotky byly pořízeny z různých akcí, školení či soutěží, které pan Douša také pořádá. V závěru nám pan Douša poskytl čas, abychom se ptali na to, co nás zajímá. Žákům se hodina velmi líbíla a těšíme se na dalšího zástupce z krásného projektu Den pro školu. 

Mgr. Barbora Kubošková14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.