Zpět
19.11.2023, Bc. Petra Kubošková

Den otevřených dveří - Podkrušnohorské gymnázium Most

Středeční dopoledne 8. 11. se skupinka žáků, kteří byli vybráni z 9. tříd sešla před třídou 9. B a s paní učitelkou Mgr. Barborou Kuboškovou se vydali na cestu. Jejich cílem bylo Podkrušnohorské gymnázium v Mostě. Zde si v rámci DOD připravili studenti pro žáky velmi zajímavý a bohatý program. Vše se týkalo přírodovědných předmětů (biologie, fyziky a chemie). Žáci si zkusili práci s mikroskopem, zapojit elektrický obvod či provést chemický pokus. Dopoledne jsme si všichni náramně užili a doufáme, že se brzy zúčastníme další hezké akce. 

Mgr. Barbora Kubošková14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.