Zpět
05.10.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Procházka na Resslu

Aktivní společné odpoledne jsme strávili v přírodě. Počasí nám přálo a přestože naučná stezka Ressl vede do kopce, zbylo nám dost sil na skotačení na hřišti u rybníčku. V rybníčku jsme též nakrmili nutrie donesenou mrkví, pěkně si pochutnaly. Už plánujeme další společné aktivity.

Mgr. Lenka Dohnalová 14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.