Zpět
11.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Představuje se třída 1. A

1. září se sešly děti před školou u kytičky s označením 1. A a poznaly svoji paní učitelku i paní asistentku. Byly svátečně oblečeny, v ruce držely kornouty se sladkostmi. Po projevu pana ředitele je starší žáci ošerpovali a společně jsme šli do třídy.

Mgr. J. Glöcknerová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.