Zpět
13.12.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Bruslení před Magistrátem

Ve čtvrtek 12. 12. jsme vyrazili do města na kluziště. Protože nešly všechny děti z 5. A , nabídli jsme tuto možnost i dětem z 5. B a 5. C. Na bruslení jsme si všichni užívali legrace, ale měli jsme i malé odřeniny. Pokud byla někomu zima, mohl se zahřát ve vytopeném stánku nebo si koupit horký čaj. Na zpáteční cestě jsme prošli vánoční trhy, a i tam něco málo pokoupili. Den jsme si užili, do školy jsme se vrátili bez zlomenin, jen s červenými tvářičkami.

Mgr. Jana Glöcknerová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.