Zpět
21.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

5.B

Mgr. Zuzana Bernardová

třídní učitelka

email: bernardova@zsmostrozmarynova.cz

tel.: +420 774 912 157

konzultační hodina: první středa v měsíci 14:00 - 15:00

Rozrvh hodin

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.