Zpět
05.01.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Vánoční besídka

Letošní vánoční besídka se nesla v čertovském duchu. Děti převlečené za čertíky a čertice předvedly rodičům, jak vypadá vyučování v čertí škole. Nabitým programem, který trval déle než hodinu, provázeli střídavě tři moderátoři; v jednotlivých vyučovacích hodinách zkoušely "žáky" dvě čertice - učitelky. Odměnou dětem byl velký potlesk publika v zaplněném kinosále, chvála i slzy dojetí.

Mgr. Pavla Madarová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.