Zpět
14.03.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

PROJEKT: MOSTECKO

V letošním školním roce jsme se v hodinách PRVOUKY učili o Mostě a jeho okolí. Nabyté vědomosti jsme využili v projektu Mostecko. 

Děti se rozdělily do čtyř skupin, ve kterých celý měsíc společně shromažďovaly materiály o historii i současnosti našeho města.

Vše potom výtvarně zpracovaly a nalepily na velké čtvrtky. Nejlepší vystavené práce nám pomohly vyhodnotit děti ze sousedních tříd, kterým tímto děkujeme.

Na jaře nás čekají dva výlety - na hrad Hněvín a zámek Jezeří, kde projekt zakončíme.

                                                                                                                                                                Mgr. Pavla Madarová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.