Zpět
05.01.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Potěšili jsme seniory

Předvánoční období jsme šli zpříjemnit seniorům do Penzionu Astra. Opět v čertovských převlecích jsme zazpívali a předvedli scénky babičkám a dědečkům na vánočně vyzdobeném pódiu. Vystoupení bylo dojemné a veselé současně pro nás i pro seniory, kteří neskrývali dojetí, zpívali a tleskali, někteří si dokonce i zatančili. Za odměnu nám rozdali vlastnoručně vyrobené dárečky a my jim na oplátku přáníčka s anděly. Na závěr nás pohostili čajem a domácím koláčem. Jedna z babiček o nás napsala moc hezký článek do novin. 

Odkaz na článek

Mgr. Pavla Madarová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.