Zpět
26.11.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Malí čtenáři

Každé úterý se většina žáků naší třídy schází ve čtenářském klubu pod vedením třídní učitelky. Děti se zde seznamují s českými i zahraničními autory a ilustrátory tvorby pro nejmladší čtenáře, mohou tu číst i  vlastní oblíbené knihy, které si přináší z domova. V rámci společné četby v současné době čteme Nejkrásnější české pohádky Boženy Němcové. Řešíme také rozmanité úkoly spojené s porozuměním čteného textu. Děti se na setkání vždy těší a čtou s velkým nadšením, což je i účelem čtenářského klubu.

Mgr. Pavla Madarová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.