Zpět
24.06.2024, Bc. Petra Kubošková

Příroda nás láká

 Příroda ve škole - kde, jak? Přijeli za námi ptáci, draví ptáci - orel, poštolka, sova, výr, puštík, sup,... a létali nám nad hlavami přímo v naší tělocvičně. A také chodíme ven, na Šibeník za městskou přírodou vytvořenou člověkem. Hrajeme si tam, poznáváme naše město, vnímáme rozdílnost ročních období, učíme se respektovat přírodu a chránit ji. A hlavně: pohyb venku je zdraví prospěšný!

                                                                                                                      Mgr. Monika Dérerová14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.