Zpět
11.07.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

KONCERT

Začátkem května se konal v naší škole koncert cimbálové skupiny RÉVA. Velmi se nám líbil, všechny děti byly nadšené.

Tř. uč. Mgr. E. Korolová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.