Zpět
11.07.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

HIPODROM

Celý školní rok uplynul jako voda a tak jsme na závěr vyrazili na exkurzi na mostecký HIPODROM. Nejdříve jsme pomáhali při úklidu, potom jsme za odměnu rožnili buřty, pak jsme se dověděli mnoho informací o koních a prohlédli si celý areál, nakonec jsme si užili projížďku na koni.

A teď už jen hurá na prázdniny :-D

Tř. uč. Mgr. E. Korolová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.