Zpět
24.06.2024, Bc. Petra Kubošková

Olympiáda

Dne 12. 6. proběhla na naší škole olympiáda pro 1. stupeň. Každá třída si vylosovala jeden stát.  Po slavnostním úvodu, představení států  a zapálení olympijského ohně se hned soutěžící rozeběhli na jednotlivá sportovní stanoviště - skok do dálky, skok z místa, hod míčkem a vytrvalostní běh. Naši třídu reprezentovalo 5 chlapců a 5 děvčat. Všichni soutěžili s velkým vypětím a nasazením ve znamení fair play a předvedli ty nejlepší výkony. Nejúspěšnější z naší třídy byla Kristýnka Zvonková, která získala ve své kategorii bronzovou medaili. Domů jsme odcházeli všichni unaveni, ale v dobré náladě.

Mgr. Marcela Králová14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.