Zpět
23.06.2020, Mgr. Petra Haubnerová

Úkoly na týden 22. 6. - 26. 6. 2020

Dobrý den posílám učivo do konce školního  roku tj. do 30. 6. 2020.

 

PSANÍ

Písanka: strany  38 - 40

ČTENÍ

Slabikář: strany 112 - 117

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 59 - 62 

MATEMATIKA

MA: strany 22 - 24; 27 - 28 a strana 30

 PRVOUKA

PRV: strany 85 a 86

 

Tempo učiva přizpůsobte dětem. Procvičujte písmenka malá i velká, sčítání a odčítání v oboru čísel 0-20  i o prázdninách. Důležité je hlásky a písmena procvičovat, aby děti nezapomněly, to co se již naučily. Učebnice si děti nechají na začátek příštího školního roku. Ponechejte dětem i kartičky s čísly a desky s písmeny. Zpočátku budeme hodně opakovat a procvičovat učivo z 1. třídy. Pro vysvědčení si mohou všichni žáci 1. C přijít 30. 6.  V 7.40 hod. si je vyzvednu před školou. Děti budou mít s sebou desky na vysvědčení a nebudou se tento den přezouvat. Ti, kteří nechodili do  školy, musí mít s sebou čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a lístek s odchodem. Zda jdou s doprovodem, bez doprovodu nebo do družiny. Děti budou odcházet přibližně v 8.10 hod.

Všem dětem přeji krásné prázdniny a rodičům hezké léto.

 

Mgr. Eva Braumová


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.