Zpět

Novinky 4.C

Novinky 4.C

Extravagantní účesy

Středa01.03.2023 15.2. jsme se zapojily do akce "Den šílených účesů". Děti zde s nadšením projevily svou fantazii a kreativitu.  Mgr. Eva Braumová 

Přečíst více
Novinky 4.C

Den otevřených dveří

Středa01.03.2023 V naší škole 2.2. proběhla akce  "den otevřených dveří", kde si mohli budoucí prvňáčkové vytvořit na stanovištích výrobky na téma piráti. Žáci naší třídy přispěli svými výtvarnými pracemi k výzdobě školy na toto téma. Žáky tato práce velmi bavila. Mgr. Eva Braumová 

Přečíst více
Novinky 4.C

Barevný týden

Středa01.03.2023 6.- 10.2. jsme se zúčastnili akce "Barevný týden". Děti chodily do školy každý den  v jiné barvě oblečení. Dětem se zpestření výuky velmi líbilo. Mgr. Eva Braumová 

Přečíst více
Novinky 4.C

Vesmír

Středa01.03.2023 7.2. jsme navštívili Městskou knihovnu Most. Zde jsme se zaujetím shlédli a vyslechli přednášku o vesmíru, planetách a souhvězdích. Vědomosti z této přednášky jsme uplatnili ve výuce vlastivědy, výtvarné výchovy, matematiky a čtení.  Mgr. Eva Braumová

Přečíst více
Novinky 4.C

Projekt život ptáků

Pondělí06.02.2023 V lednu jsme se učili o zvířatech a jejich životě. V přírodovědě jsme si například povídali o životě ptáků, ve výtvarné výchově budeme kreslit ledňáčka. Při hodině slohu jsme si vyprávěli o tom jak a kde ptáci bydlí a jak se vyrábí krmítko a ptačí budky. Žáci se učí pracovat s osnovou a podle osnovy…

Přečíst více
Novinky 4.C

Mikulášská nadílka

Pondělí09.01.2023 5.12. byla naše výuka zaměřena na příchod čerta a Mikuláše. Děti četly, poslouchaly a vyprávěly příběhy na toto téma, také jsme si zpívali písničky o Mikuláši a čertech a po mikulášské nadílce děti své zážitky namalovaly. Mgr. Eva Braumová 

Přečíst více
Novinky 4.C

Skupinová práce

Čtvrtek05.01.2023 V posledním měsíci kalendářního roku jsme si zpestřili výuku prací ve skupinách. Děti tato forma výuky velmi bavila. V závěru hodiny jsme společně zhodnotili výsledky práce dětí ve skupinách. Dále jsme se v hodinách českého jazyka - slohu učili komunikovat a rozvíjet slovní zásobu dětí.  Žáci kome…

Přečíst více
Novinky 4.C

Vánoce

Čtvrtek05.01.2023 Poslední den před vánočními prázdninami jsme si s dětmi ve třídě vytvořili hezkou vánoční atmosféru, povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích a nechyběla ani vánoční nadílka.              V závěru vyučování jsme si zazpívali vánoční koledy. Mgr. Eva Braumová 

Přečíst více
Novinky 4.C

Dopravní hřiště

Středa23.11.2022 Počátkem listopadu jsme navštívili dopravní hřiště. Děti absolvovaly výuku dopravní výchovy a prakticky si tyto znalosti vyzkoušely při jízdě na kole či koloběžce na dopravním hřišti. Mgr. E. Braumová

Přečíst více
Novinky 4.C

Halloween

Středa23.11.2022 Poslední týden v říjnu jsme se zúčastnili školní soutěže o nejlepší halloweenskou masku. Děti přišly v maskách a při hodině anglického jazyka plnily úkoly na jednotlivých stanovištích.   Soutěž o nejlepší halloweenskou masku třídy 4.C vyhrála Alena Hušová, které tímto blahopřeji. Pochvalu si zaslouž…

Přečíst více
Přejít na stránku: 1
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.