Zpět
24.10.2023, Bc. Petra Kubošková

Halloween

Každoročně pořádáme pro naše žáky "Halloween activities" v rámci učiva angličtiny.

Pro žáky je připraveno několik stanovišť s plněním úkolů, kde si osvojují slovní zásobu o tomto dni. Úkoly pro ně zajišťují žáci z vyššího stupně, kterým velmi děkujeme za spolupráci. Děti přicházejí do školy v maskách, aby podpořily strašidelnou atmosféru, hrají také tradiční hru Bobbing for apples, u které je velká legrace.
Žáci celou dobu pracují ve skupinkách, za splněné úkoly získávají body, které se pak započítavají do soutěže o nejlepší 3 skupinky. Tyto děti pak získávají sladkou odměnu.

Tak zase příští rok o Halloween! :-)

                                                                                                                           Mgr. Marie Sobotková14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.