Zpět
28.03.2024, Bc. Petra Kubošková

Velikonoce na statku

26. března jsme navštívili Cifrův statek ve skanzenu v Třebízi. Děvečka Anička nám představila velikonoční zvyky, nahlédli jsme do kuchyně provoněné velikonočním pečením. Ochutnali jsme mazance, zdobili jsme pentličkami břízky a seznámili jsme se s dalšími velikonočními tradicemi. V rámci tvořivých dílen si děti na závěr vyrobily ovečku z vlny. Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na další.

                                                                                                                     Mgr. Hana Žembová14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.