Zpět
03.06.2024, Bc. Petra Kubošková

Na zámku Jezeří

Ve středu jsme se vypravili na školní výlet na nedaleký zámek Jezeří. Autobus nám zastavil pod kopcem, a tak jsme si ho vyšlápli až k zámecké zahradě. Protože nám cestou vyhládlo a protože bylo krásné a slunečné počasí, udělali jsme si na trávě piknik a nasvačili jsme se. Potom se přiblížil čas prohlídky. V deset hodin se zámek otevřel a průvodce nás pustil do zámku. Ocitli jsme se uprostřed hlavního schodiště a postupně se dozvídali o historii zámku, který byl původně odsouzen k likvidaci kvůli těžbě hnědého uhlí a nyní je  postupně rekonstruován. Podívali jsme se např. do jídelny, do pokojů kněžny i s koupelnou, do kulečníkového sálu se zimní zahradou a také do obnoveného divadelního sálu. Prohlídku jsme zakončili ve sklepení se strašidly. Před odchodem si děti mohly na památku zakoupit v pokladně suvenýry. Dětem se na zámku moc líbilo a už nyní se těší na další výlet na hrad Křivoklát.

                                                                                                                                     Mgr. Radka Kaslová14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.