Zpět
30.11.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Pasování na čtenáře

Dne 13. října jsme společně navštívili Knihovnu v Mostě.
Děti zde, v rámci projektu města Mostu MAP II, byly pasovány na čtenáře.
Hned u vchodu nás přivítala princezna knihovnice, která dětem představila jejich oddělení a pěkné obrázkové knihy.  Z knih si mohly děti chvilku číst a vyprávět si o nich.
Na závěr žáci složili čtenářský slib a byli rytířem pasováni na čtenáře.  Za odměnu jsme získali sladké odměny, časopisy a knihu pro třídu.

Mgr. Marie Sobotková14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.