Zpět
12.12.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Mikulášská nadílka

I do naší třídy přišel Mikuláš s andělem a čertem. Děti zazpívaly mikulášskou písničku a dostaly košík pamlsků. Musely však slíbit, že budou celý rok hodné.

Mgr. Marcela Snopová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.