Zpět
04.03.2022, Mgr. Petra Haubnerová

Naše zoubky

Jedním z témat v hodině Prvouky bylo i téma  Jak pečovat o své zdraví. Povídali jsme si o důležitosti správného stravování, ochraně před úrazy a také péči o zoubky. Přinesli jsme si do školy zubní kartáčky a zubní pasty a  po krátkém videu, jak správně si zoubky čistit, jsme si to i prakticky vyzkoušeli. Teď už určitě budeme vědět, jak o ně správně pečovat, aby nás nebolely.V hodině Pracovní činností jsme si pak ještě vytvořili pěkný ,,zoubkový obrázek".

Mgr. Dana Vodičková14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.