Zpět
04.11.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Zpíváme pro radost

Pěvecký kroužek na naší škole již pracuje mnoho let . Navštěvují ho děti 2. - 5. tříd. Letos se k nám přidala i děvčata ze 6. tříd. Úzce spolupracujeme s kroužkem Zpívánky, který svou činnost zahájil v letošním školním roce. Společně připravujeme různá vystoupení. V nejbližší době nás čeká tradiční zpívání na schodech, kterým zahájíme vánoční dílny. Mám radost, že děti chodí do kroužku rády a že je zpívání baví.

Mgr. Hana Žembová

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.