Zpět
08.12.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Úspěch ve fotbale

UŽák Patrik ze 2. B se umístil na 3. místě ve fotbalovém turnaji, které pořádalo město Jirkov. Turnaj se konal 17. 11. 2021.

Srdečně blahopřejeme a držíme palce.


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.