Zpět
10.01.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Matematická soutěž NÁSOBÍK

Dne 28. 11. 2019 se konala soutěž v malé násobilce žáků základních škol, která byla organizována projektem MAP II ORP Most.

Soutěže se utkali vybraní žáci z 15 základních škol, kteří museli předvést nejen své schopnosti v rychlosti a bystrosti při počítání úloh na čas, ale také schopnost spolupracovat v týmu a prokázat své logické myšlení.

Soutěž jednotlivců ovládli žáci naší školy .

Na prvním místě se umístila Van Anh Trieu, na druhém místě se umístil Michael Pešta.

Odkaz na článek14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.