Zpět
27.05.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Angličtina hrou, třeťáci

Ve 3. A se v angličtině převážně zaměřujeme na mluvené slovo.
Většina žáků má anglický jazyk 1. rokem, a musím říct, že toho již zvládnou poměrně dost.
Kromě tradiční výuky využíváme v hodinách anglická pexesa, domina, třídění obrázků a především písničky s pohybovým doprovedem.
K zpestření hodin nám slouží také interaktivní tabule, která nám učení v mnohém zjednodušuje a zlepšuje prožitek činnosti. 
Písniček už umíme několik: Hello song, One two three four five .., Little snowflake, Head and shoulders, If you´re happy, Old MacDonald, .. 
Již se těšíme na angličtinu ve 4. ročníku :-)
Mgr. Marie Sobotková


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.