Zpět
20.11.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Volejbal na 14.ZŠ

Volejbalový kroužek má na naší škole mnohaletou tradici. Dokazuje to každoroční turnaj absolventů, který se koná vždy 17. listopadu a na kterém se potkávají různé generace volejbalistů a volejbalistek, jež navštěvovali kroužek volejbalu ve škole a kladný vztah ke sportu jim vydržel až do dospělosti.

V současné době probíhá kroužek volejbalu pro dívky i pro chlapce každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin paralelně v obou tělocvičnách. Při trénincích vzájemně spolupracujeme a během roku pořádáme společné turnaje.

Mgr. Lenka Dohnalová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.