Zpět
19.12.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Vánoční turnaj

V úterý 17. 12. jsme uspořádali volejbalový turnaj smíšených družstev. Žáci a žákyně vytvořili 3 družstva a poměřili svoje síly. Ocenění byli nakonec všichni, kteří se zúčastnili, všichni se maximálně snažili a tomu odpovídaly i sportovní výkony .

Mgr. Lenka Dohnalová 14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.