Zpět
25.11.2022, Bc. Petra Kubošková

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky

Již od října se více než třicet žáků devátého ročníku pravidelně jednou týdně schází, aby se co nejlépe připravili na přijímací zkoušky z matematiky, které je čekají v dubnu příštího roku. Vzhledem k velkému zájmu jsem musel žáky rozdělit do dvou skupin. Do kroužku dochází žáci z 9.A, 9.B a 9.D.
Snad se odvedená práce žákům vyplatí a přijímací zkoušky jim vyjdou podle jejich představ.

                                                                                                                 Ing. Jan Emmer

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 18. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.