Zpět
11.01.2023, Bc. Petra Kubošková

Příprava na přijímací zkoušky na střední školu z českého jazyka

Již od října probíhá kroužek, jehož cílem je připravit žáky devátých tříd na úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, která se bude konat v dubnu příštího roku. Pravidelně se scházíme jednou za čtrnáct dní. Od ledna pak vždy jednou týdně. Hurá do toho!

Tereza Perková


Příprava slouží žákům devátých tříd k vytvoření strategie k úspěšnému složení přijímacích testů. V hodinách se zaměřujeme hlavně na logické myšlení a odbourání stresu. Zatím se scházíme jednou za 14 dní, ale v novém kalendářním roce se příprava zintenzivní a bude probíhat každý týden.

Mgr. Lukáš Procházka

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.