Zpět
28.11.2019, Mgr. Petra Haubnerová

Sbírka pro zvířátka v útulku Rudolice

Velké díky všem, kteří přispěli do naší sbírky koupí výrobků od našich žáků.

Vybrali jsme celkem 1914,-Kč

Věříme, že tímto příspěvkem zpříjemníme zvířátkům pobyt v útulku.

PEEŘI14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.