Zpět
29.11.2022, Bc. Petra Kubošková

Peer klub

Jsme Peeři, kteří pomáhají při různých akcích a hlavně při plnění minimálního preventivního programu.

Naše činnost spočívá v tom, že navštěvujeme třídy a děláme v nich různé aktivity.

Na vyšším stupni: (6. - 9. ročník) tvoříme dotazníky na téma: kouření, drogy, alkohol a další škodlivé látky.

V 5. třídách debatujeme hlavně, o kouření a jeho působení na člověka.

Ve 4.třídách učíme naše mladší spolužáky, jak se vypořádat se šikanou.

Ve 3 třídách učíme slušnému chování.

Těm nejmenším - 2. a 1. třídám hrajeme pohádku, která je zaměřena na poučení se z vlastních chyb.

Dále pak vypomáháme při školních akcích, jako jsou vánoční a velikonoční dílny, vánoční akademie, den dětí atd.

Jsme prima parta 16 Peerů a budeme rádi, když se přidáš k nám.

Vede nás paní učitelka Ilona Vomáčková

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.