Zpět
31.12.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY V ONLINE KABÁTĚ

„Covid nás nezastaví!“, tímto motem se řídí žáci devátého ročníku naší školy, pokud se jedná o přípravy na přijímací zkoušky. Kroužek přípravy na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy začal v září přirozeně ve třídě. V momentě kdy přišla opatření, díky kterým jsme se nemohli setkávat ve třídách, přešel kroužek do digitální podoby. Díky městu Most jsme mohli využít služby MS Teams (pozn. autora: Děkujeme.), přes kterou momentálně probíhá i veškerá výuka na škole.

Za pomoci dnešní technologie je kroužek schopný fungovat ve své přirozenosti, byť je znát absence přímé komunikace. Přesto se kroužek snaží působit komorně, což napomáhá lepšímu porozumění problémovým příkladům.

Lukáš Komínek

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.