Zpět
25.11.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Rej duchů 1. 11. 2019

Na děti čekalo zábavné odpoledne v kostýmech duchů.

Povídali jsme si o tradicích a zvycích spojených s Halloweenem a Dušičkami.

Četli jsme si příběh Bílá paní a probírali duchy z pohádek ve strašidelných hradech.

Děti poté hrály soutěže, procvičovaly si obratnost a motoriku a na závěr byly odměněny netradičným občerstvením a sladkostmi. 

Děkuji rodičům za spolupráci.

Eschlerová Jitka14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.