Zpět
10.11.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Dýňování

Na "dýňování" si děti přinesly z domova vlastní dýni a potřebné nástroje na dlabání a vyřezávání. Na akci byli pozváni i rodiče dětí, a tímto děkuji tatínkovi Karolínky Bláhové, který se naší akce zůčastnil nakonec jako jediný z rodičů.

Děti byly moc šikovné a zvládly dýně vydlabávát i vyřezávat téměř bez pomoci.

Na závěr je tedy čekala sladká odměna.

Následující den jsme do vydlabaných dýní vložili svíčky, nechali je chvíli svítit a poté jsme dýně vystavili v prostorách školy.

Jitka Eschlerová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.