Zpět
09.11.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Soutěžní odpoledne "DUCHAŘINY" (1. 11. 2019)

Děti soutěžily ve dvou skupinách, zkoušely svoji zručnost a pohotovost.

Vítěztví však nebylo důležité, hlavně že jsme všichni zažili veselé odpoledne.

Schulzová Alena14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.