Zpět
16.01.2020, Mgr. Petra Haubnerová

Tři králové

Dne 14. 1. 2020 šířily na naší škole děti povědomost o Tříkrálové sbírce. Chlapci - králové s korunami zazpívali píseň "My tři králové" a zapsali křídou na tabuli K + M + B (Christus mansionen benedicat - Kristus ať požehná tomuto domu). Vysvětlili, komu je věnovaný příspěvek peněz.

Mgr. Jana Glöcknerová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.