Zpět
03.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Dne 1. 9. 2020 jsme zahájili nový školní rok 2020/2021 slavnostním šerpováním prvňáčků. To již tradičně probíhá na dvoře naší školy, zahajuje ho pan ředitel krátkým proslovem. Poté následuje šerpování každého nového žáčka prvňáčka a na závěr se ošerpují třídní učitelky. 

Letos se na naše prvňáčky přišel podívat nový školní maskot.

Po ukončení šerpování se žáčci v čele s paní učitelkou odebrali do svých tříd, kde je přivítala sama paní učitelka, čekaly na ně dárečky na uvítanou.

Doufáme, že se prvňáčkům bude ve škole líbit a budou chodit domů plni dojmů a nových zážitků.

ZŠ Rozmarýnová 1692 Most14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.