Zpět
05.05.2020, Mgr. Petra Haubnerová

Online výuka ruského jazyka

Společně se svými žáky objevujeme a zkoukáme možnosti aplikace Microsoft Teams, kde plníme zadané úkoly z ruského jazyka. Náš hlavní záměř je směřován na konverzaci.

Pro žáky má tato online výuky velký přínos. Jednak v poslechu cizího jazyka rodilým mluvčím, jeho porozumění a následné reakce na učitelovy otázky.

Susanna Chačatrjan, DiS.


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.