Zpět
30.04.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Online výuka AJ v 9. třídách

V rámci příprav na přijímací řízení na střední školy a následný bezproblémový přechod se společně se svými žáky připravujeme prostřednitvím aplikace Skype.

Mgr. Helena Gultová


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.